1.   Udělujete tímto souhlas společnosti FAGUS AZ PRAHA s.r.o. , se sídlem Lohenická 609, Praha 9 - Vinoř,IČ: 25637797., zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-        jméno a příjmení

-        název společnosti

-        e-mail

-        telefonní číslo

 

2.   Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, adresu a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné pracovat za účelem smlouvy . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

 

3.   S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@fagusaz.stromc.cz

4.   Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem

  5.  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-          vzít souhlas kdykoliv zpět ,

-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-          na přenositelnost údajů,

-          podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.